Адвокатско дружество
“Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко”

Дружеството осигурява на своите клиенти оказване на правна помощ в областта на корпоративното право, със специален акцент върху финансовия сектор, данъчно право, вещно право (недвижими имоти, строителство), инвестиции, телекомуникации, енергетика, защита на потребителите, нелоялна конкуренция, транспортно право, съдебно производство, арбитраж и други.

Принципите, от които се водим при оказване на правна помощ:
  • Да предоставяме на нашите клиенти ефективна помощ за разрешаване на правните им проблеми;
  • Да извършваме бързо, задълбочено и изчерпателно проучване на всеки правен проблем на нашите клиенти;
  • Да предоставяме на нашите клиенти възможно най-голям брой варианти за рационално решение на правните им проблеми, постигане на оптимални резултати в относително кратко време и с минимални средства.
  • Да предоставяме на нашите клиенти своевременни юридически консултации и правна помощ, във връзка с промените в законодателството, които касаят тяхната дейност.
  • Да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти, като им гарантираме сигурност и спокойствие при осъществяване на тяхната дейност.
  • Всеки клиент да бъде удовлетворен в максимална степен от работата си с нас.
  • Детайлното и задълбочено познаване на нормативните актове и съдебната практика
  • Широк кръг от контакти
  • Лоялност и конфиденциалност и идеите
Като резултат от дългото и ползотворно съвместно сътрудничество, отношенията ни с много от нашите клиенти са базирани на основата на дългосрочни договори за правно обслужване, чрез които гарантираме оказването на своевременна правна помощ и съдействие, както и приоритетна готовност за предоставяне на правни услуги.

Евелин Калоянов

Съдружник и Управител

Евелин Калоянов - съдружник и управител

Сфери на дейност:
Корпоративно и търговско право, Облигационно право, Данъчно право, Инвестиции, Енергетика, Банки и финанси, Вещно право и строителство, Право на интелектуална собственост.

Член на Софийска Адвокатска колегия

Професионален опит:
1991 - 1992 г. – стажант в Софийски окръжен съд;
от 1992 г. – до настоящия момент - адвокат и юридически консултант

Образование:
1986 г. – 1991 г. Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Езици: Български, Английски

Николина Василева – Петкова

Съдружник

Николина Василева - Петкова - съдружник

Сфери на дейност:
Корпоративно и търговско право, Облигационно право, Данъчно право, Вещно право и строителство, Енергетика, Конкурентно право, Право на интелектуална собственост.

Член на Софийска Адвокатска колегия

Професионален опит:
2001 г. – 2002 г. – стажант-адвокат в Софийска адвокатска колегия.
От 2002 г. – до настоящия момент - адвокат и юридически консултант

Образование:
1995 г. – 2000 г. Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Езици: Български, Английски

Иван Бойчев

Адвокат

Иван Бойчев - адвокат

Сфери на дейност:
Tърговско право, Kорпоративно право, Oблигационно право, Вещно право, Административно право, Процесуално представителство

Член на Адвокатска колегия Благоевград

Професионален опит:
От 2007 г. – член на екипа на KGP & Co
От 2011 г. - адвокат

Образование:
2004 г. –2009 г. в Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Езици: Български, Английски

Антония Кадиева

Административен координатор в дружеството

Антония Кадиева - адм.сътрудник

Сфери на дейност:
Администриране и управление на процедури

Административен служител

Професионален опит:
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", технически сътрудник

Образование:
Средно образование - СОУ Екзарх Антим 1, гр. Казанлък
Висше образование (2011 - до момента) - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", компютърни технологии в инженерната дейност

Езици: Български

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com