Актуална открита позиция в екипа на “Адвокатско дружество Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко.”

Младши адвокат – обща правна компетентност.

 • Акцент – Административно и Административно – процесуално право;
 • Облигационно право;
 • Вещно право;
 • Гражданско – процесуално право.

Правоспособен юрист – обща правна компетентност.

 • Акцент – Административно и Административно – процесуално право;
 • Облигационно право;
 • Вещно право;
 • Гражданско – процесуално право.

Ние търсим:

 1. Желание и умение за работа в екип;
 2. Високи етични качества и лоялност;
 3. Отлични познания по немски и/или английски език, които са водещи в нашата работа, без да пренебрегваме богатата приложимост на руския език;
 4. Инициативност и подреденост и преди всичко отговорност;
 5. Готовност за стриктно следване на внедрените практически процедури и правила при решаване на въпросите с оглед постигане на най доброто решение.

Ние предлагаме:

 1. Работа в “Адвокатско дружество Калоянов, Георгиева, Петкова енд Ко.”, която е професионално предизвикателство за всеки новоприсъединил се към успешния ни тим юрист. През първите години новите ни колеги се обучават в различни сфери на професията, за да могат да развият оптимално своите юридически умения;
 2. Получаване на допълнителни знания и практически умения чрез обсъждания на конкретни казуси в широк кръг от юристи, което дава възможност за професионално усъвършенстване;
 3. Многобройни възможности за самоусъвършенстване чрез:
  • натрупване на практически опит в различни области на правото;
  • непрекъснатото разширяване на сферите на дейност, които екипа ни практикува;
  • използването на цялата информационна база събрала опита ни в библиотека с богат набор от специализирана литература;
  • участие в семинари и конференции, свързани с промените в законодателството и съдебната практика по отделни въпроси на гражданското право.
 4. Възможност за самостоятелна изява в рамките на един активен и синхронизиран екип;
 5. Постоянна подкрепа в работата от по-опитни юристи;

Ако се интересувате от нас и нашата работа и ако считате, че нашето адвокатско дружество е точното място за прилагане на Вашите умения и за професионалното Ви развитие, очакваме СV на адрес: office@kgp-lawyers.com.

Молим, за Вашето търпение в очакване на отговор, тъй като всяка кандидатура се обсъжда индивидуално от партньорите на Дружеството.

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com