Избрани новини

Промени в Гражданския процесуален кодекс: Срокове. Касационни основания. Уведомяване в заповедните производства.Обжалване в изпълнителното производство, нови правила в съдебното изпълнение.

Нови изискване за форма: Договорът за прехвърляне на търговското предприятие следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на […]

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com