Медиация по италиански
02.07 2013

След няколко драматични обрата, Италия възстанови задължителната медиация на 15 юни 2013г.

Италия е първата държава в Европа, която в изпълнение на Директива 2008/52/ЕО за медиацията въведе задължителна медиация по редица видове спорове през март 2011г. Конституционният съд я отмени с решение от октомври 2012, поради това, че не беше уредена със законодателен акт на парламента, а с подзаконов акт.

В периода от март 2011г. до октомври 2012г. в Италия се радва на бум на медиации – със скок от 1000 годишно до 250 000 на година след въвеждането на задължителната медиация. За резултатите през този период проф. Де Пало споделя, че въпреки че само около 17% от медиациите са по доброволна инициатива, в крайна сметка „в около 50% от всички случаи на медиация е постигнато споразумение.”

На 15 юни 2013г. правителството в Италия възстанови задължителната медиация със закон. Този път с променена концепция – при която всички ищци биват поканени да участват в медиация в срок до 30 дни от първоначалния спор – с възможност впоследствие да се оттеглят от медиацията. “Ако страните решат, че медиацията не е подходяща, те могат да се оттеглят от процедурата като платят минимална такса,” обяснява проф. де Пало. Тази такса варира между 60 и 200 евро в зависимост от материалния интерес по спора.”Tежестта върху хората, които трябва да участват в медиация, ако не искат да я продължат, е минимална,” казва той. Идеята е двете страни “поне да опитат.”

Официално съобщение на Арлийн МакКарти, Член на Европейския парламент, “Италия създава пример за ЕС в медиацията” от 24 юни 2013г.
Ето какво казва в официалното си съобщение Арлийн МаккАрти, Член на Европейския парламент, вносителка на Директивата за медиацията по граждански и търговски въпроси: “Тази система, която предвижда “първо участие-после възможност за оттегляне (opt-out)”, която дава на спорещите страни реален опит в медиация, би следвало да се докаже като по-ефективна в сравнение с традиционните подходи “първо преценяване – после евентуално участие (opt-in)”.

Новият закон в Италия също включва ‘задължителни информационни срещи по медиация’, като предварително условие за започване на съдебен процес.”

Севдалина Александрова

гр. София 1000,
бул. “Патриарх Евтимий” 66, вх.А, ет.1
Вижте ни в Google maps

(+359 2) 981 11 66 (+359 2) 981 15 79 (+359 2) 980 82 93 - fax

Пишете ни на
office@kgp-lawyers.com