• Агенции
  Агенция по Вписванията

  София
  кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна, 20 (срещу I-во РПУ)
  тел.: (02) 9486 181
  факс: (02) 9486 194, 9486 166
  E-mail: office@registryagency.bg
  www.registryagency.bg

  Агенция по Вписванията, Регистър Булстат

  тел.: (02) 94 86 215, 94 86 204, 94 86 202, 94 86 205
  За Интернет клиенти:
  (02) 94 86 220, 94 86 224

  Агенция по Вписванията, Имотен Регистър

  тел. централа: (02)981 33 48, 981 37 49, 981 34 05, 981 37 14
  вътр. 102, 109, 117, 119, 120, 122, 123, 124

  Агенция за Застрахователен Надзор

  София 1000
  бул. Цар Освободител, 6
  тел.: (02) 981 61 69, 981 79 34
  факс: (02) 981 78 58
  E-mail: isn@minfin.government.bg

  Агенция за Приватизация и Следприватизационен Контрол
  Агенция Митници

  София 1000
  ул. Г. С. Раковски, 47
  тел.: (02) 9859 40 01
  www.customs.bg

  Агенция по Обществени Поръчки

  София 1000
  ул. Леге, 4
  тел.: (02) 940 70 50
  факс: (02) 940 70 52
  E-mail: aop@aop.bg
  www.aop.bg

  Българска Агенция за Инвестиции

  София 1000
  ул. Аксаков, 31
  тел.: (02) 985 55 00
  факс: (02) 980 13 20
  E-mail: fia@investbg.government.bg

  Държавна Агенция за Метрология и Технически Надзор

  София 1000
  ул. Шести септември, 21
  тел.: (02) 98 98 488 (централа), 988 48 19 (библиотека) 980 89 20
  факс: (02) 989 84 88
  E-mail: mail@sasm.orbitel.bg
  www.damtn.government.bg

  Национална Агенция за Приходите

  София 1000
  бул. Дондуков, 52
  тел.: (02) 988 40 40 30 65
  www.nap.bg

 • Данъчни служби
  ТД на НАП София

  ул. „Аксаков“ № 21
  София 1000
  02/ 98593821;
  Отдел “Обработка на плащания и задължения” –
  02/ 9608865;
  За регистрация по ЗДДС –
  02/98596789;
  02/98593399.
  E-mail:td_sofia_grad@ro22.nra.bg

  Офис Витоша, ТД на НАП

  бул. „Цар Борис III” 215
  София 1618
  Телефон:02/ 9179124;
  02/ 9179109
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша

  Офис Възраждане, ТД на НАП

  бул. „Димитър Петков” № 107
  София 1309
  Телефон:02/ 812 00 13;
  02/ 812 00 32
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Възраждане

  Офис Изток, ТД на НАП

  бул.„Шипченски проход” 69А
  София 1574
  Телефон:02/ 9703401;
  02/ 9703586
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

  Офис Илинден, ТД на НАП

  ул. „Билянини извори” №10, бл. 51А, вх. Б
  София 1309
  Телефон:02/ 9217827;
  02/ 9217826
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден, Връбница и Обеля

  Офис Красна поляна, ТД на НАП

  бул. „Възкресение” 1А
  София 1330
  Телефон:02/ 8129107;
  02/ 8129126
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна

  Офис Красно село, ТД на НАП

  бул. “Македония” №3 /в сградата на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”;
  сектор “Проверки” – бул. “Ал. Стамболийски” № 205 ет. 3
  София 1606
  Телефон:02/ 9150461;
  02/ 9150489
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

  Офис Люлин, ТД на НАП

  бул.„Захари Стоянов” 15
  София 1336
  Телефон:02/ 9211728;
  02/ 9211765
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин

  Офис Младост, ТД на НАП

  бул. “Цариградско шосе” №111 /в сградата на Изпълнителна агенция “Държавна собственост” към Министерство на отбраната/
  София 1784
  Телефон:02/ 9760446;
  02/ 9760488
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост и Студентски

  Офис Надежда, ТД на НАП

  ул. “Илиeнско шосе” №8 /в бившата административна сграда на ЗММ/
  София 1220
  Телефон:02/8927637;
  02/8376425
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

  Офис Оборище, ТД на НАП

  ул.„Силистра” 8
  София 1504
  Телефон:02/ 9211846;
  02/ 9211826

  Офис Овча купел, ТД на НАП

  бул.„Цар Борис III” 136В
  София 1618
  Телефон:02/ 8189856;
  02/ 8189867
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя

  Офис Подуяне, ТД на НАП

  ул.„Константин Фотинов” 2
  София 1517
  Телефон:02/ 9655873;
  02/ 9655827
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци

  Офис Сердика, ТД на НАП

  бул.„Кн. Мария Луиза” 88
  София 1202
  Телефон:02/ 8130612;
  02/ 8130614
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

  Офис Център, ТД на НАП

  ул.„Шести септември” 10
  София 1000
  Телефон:02/ 98596360;
  02/ 8106654;
  02/ 8106648
  Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

 • Държавни институции
  Български Институт за Стандартизация

  София 1797
  кв. Изгрев, ул.”165″, 3-А
  тел.: (02) 81 74 504
  факс: (02) 81 74 535
  E-mail: info@bds-bg.org
  www.bds-bg.org

  Държавна Комисия по Стоковите Борси и Тържища

  София 1000
  пл. Света Неделя, 1
  тел.: (02) 80 15 25
  факс: (02) 87 20 60
  www.dksbt.bg

  Държавна Комисия по Ценните

  София 1000
  пл. Света Неделя, 1
  тел.: (02) 980 50 69, 987 99 84, 988 13 44, 987 21 92
  факс: (02) 980 58 69
  E-mail: office@sme.government.bg
  www.sme.government.bg

  Икономически и Социален Съвет

  София 1784
  бул. Цариградско шосе, 111
  тел.: (02) 939 80 11
  факс: (02) 939 80 36
  E-mail: esc@esc.bg
  www.esc.bg

  Институт за Икономическа Политика

  София 1504
  ул. Сан Стефано, 12, ет. 1
  тел.: (02) 944 38 11, 843 53 06
  факс: (02) 944 38 61
  E-mail: epi@epi-bg.org
  www.epi-bg.org

  Комисия за Защита на Конкуренцията

  София 1000
  бул. Витоша, 18
  тел.: (02) 986 77 06
  факс: (02) 980 73 15
  E-mail: cpcadmin@cpc.bg
  www.cpc.bg

  Национален Осигурителен Институт

  София 1303
  бул. Александър Стамболийски, 62-64
  тел.: (02) 926 10 10
  E-mail: NOI@nssi.bg
  http://www.noi.bg

  Национален Статистически Институт

  София 1038
  ул. Панайот Волов, 2
  тел.: (02) 4 34 01, 44 31 19
  факс: (02) 44 33 95
  www.nsi.bg

  Национален Съвет за Тристранно Сътрудничество

  София 1000
  бул. Дондуков, 1
  тел.: (02 ) 940 20 32
  факс: (02) 940 21 86

  Национална Здравноосигурителна Каса

  София 1407
  ул. Кричим, 1
  тел.: (02) 965 91 58
  nhif.bg

  Патентно Ведомство
  Център за Икономическо Развитие

  София 1407
  ул. Червена стена, 46
  тел.: (02) 819 07 77
  факс: (02) 819 07 76
  E-mail: ced@ced.bg
  www.ced.bg

 • Министерства
  Министерство на Икономиката

  София
  ул. Славянска, 8
  тел.: (02) 940 70 01
  факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
  е-mail: e-docs@mee.government.bg
  www.mi.government.bg

  Министерство на Правосъдието

  София 1040
  ул. Славянска, 1
  тел.: (02) 92 37 555
  факс: (02) 98 74 398
  е-mail: pr@justice.government.bg
  www.mjeli.government.bg

  Министерство на Енергетиката

  София
  ул. Славянска, 8
  тел.: (02) 940 70 01
  тел./факс: (02) 987 64 88
  факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
  e-mail: e-docs@mee.government.bg
  www.me.government.bg/bg

  Министерство на Външните Работи

  София 1032
  ул. Ал. Жендов, 2
  тел.: (02) 7 14 31
  факс: (02) 70 30 41
  www.mfa.government.bg

  Министерство на Вътрешните Работи

  София 1000
  ул. Шести септември, 29
  тел.: (02) 987 75 11 (централа), 82 20 14, 82 40 47, 87 79 67
  факс: (02) 987 79 67
  телекс: 2 34 35
  www.mvr.bg

  Mинистерство на Tуризма

  София
  ул. Съборна, 1
  тел.: (02) 940 70 01
  факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
  e-mail: e-docs@mee.government.bg
  www.tourism.government.bg

  Министерство на Здравеопазването

  София 1054
  пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39
  тел.: (02) 981 01 11
  факс: (02) 981 18 30
  www.mh.government.bg

  Министерство на Земеделието и Храните

  София 1040
  бул. Христо Ботев, 55
  тел.: (02) 985 11 199
  факс: (02)980 62 56
  www.mzh.government.bg/

  Министерство на Културата

  София 1056
  бул. Ал. Стаболийски, 17
  тел.: (02) 989 48 38
  факс: (02) 987 89 26
  www.mc.government.bg

  Министерство на Образованието и Науката

  София 1055
  бул. Княз Дондуков, 2-А
  тел.: (02) 921 77 99
  факс: (02) 921 77 44
  www.minedu.government.bg

  Министерство на Околната Среда и Водите

  София 1000
  ул. Уйлям Гладстоун, 67
  тел.: (02) 940 60 00
  факс: (02) 988 59 13, 986 25 33
  www.moew.government.bg

  Министерство на Отбраната

  София 1092
  ул. Дякон Игнатий, 3
  тел.: (02) 92 20 922
  факс: (02) 987 96 93
  www.md.government.bg

  Министерство на Регионалното Развитие

  София 1088
  ул. Св. св. Кирил и Методий, 17-19
  тел.: (02) 9 40 59
  факс: (02) 987 58 56
  телекс: 2 21 82
  www.mrrb.government.bg

  Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

  София 1000
  ул. Дякон Игнатий, 9
  тел.: (02) 940 97 71, 940 96 40, 987 57 50
  тел./факс: (02) 988 53 29
  факс: (02) 988 50 94, 987 39 16
  www.mtitc.government.bg

  Министерство на Труда и Социалната Политика

  София 1051
  ул. Триадица, 2
  тел.: (02) 8119 443
  факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
  Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
  www.mlsp.government.bg

  Министерство на Финансите

  София 1028
  ул. Г. С. Раковски, 102
  тел.: (02) 9 85 91
  факс: (02) 987 20 53
  телекс: 22 727
  www.minfin.bg

  Министерство на Младежта и Спорта

  Централа: (02 )930 05 55
  http://mpes.government.bg/

  Министерски съвет

  София 1194
  бул. Княз Дондуков, 1
  тел.: (02) 940 29 99
  факс: (02) 980 20 56
  www.government.bg

 • Общини
  Столична община

  София 1000
  ул.”Московска” № 33
  тел: 029875555
  http://www.sofia.bg/contact.asp

  СО, р-н Средец

  гр. София 1000, ул. “Леге” №6,
  02/987-78-11, 02/987-78-12,
  Факс: 02/986-18-37,
  info@sredec-sofia.org
  http://sredec-sofia.org/

  Район Красно село

  София 1612
  бул. “Цар Борис III” № 124,
  тел: 029554327
  факс: 028951172,
  email: office@krasnoselo.net,
  http://www.krasnoselo.net

  СО, район Възраждане

  София 1303
  бул. “Ал. Стамболийски” № 62
  тел: 029875484
  факс: 029870794,
  email: so-vazrajdane@dir.bg
  уеб сайт

  СО, район Оборище

  София 1505
  бул. “Мадрид” № 1,
  тел: 028157610,
  факс: 029441667,
  email: oborishte@so-oborishte.com
  уеб сайт

  СО, район Сердика

  София 1202
  бул. “Кн. Мария Луиза” № 88
  тел: 029218053
  факс: 028322095
  уеб сайт

  СО, район Подуяне

  София 1517
  ул. “Плакалница” № 51
  тел: 028146100,
  факс: 028471871,
  email: raion@poduiane.info
  уеб сайт

  СО, район Слатина

  София 1574
  бул. “Шипченски проход” № 67
  тел: 028706221
  факс: 028701173,
  email: info@so-slatina.org
  уеб сайт

  СО, район Изгрев

  София 1113
  ул. “Атанас Далчев” № 12
  тел: 070010113
  факс: 028710159,
  email: info@so-izgrev.bg
  уеб сайт

  СО, район Лозенец

  София 1142
  бул. “Васил Левски” № 2
  тел: 028655059
  факс: 028656604,
  email: office@lozenets-sofia.org
  уеб сайт

  СО, район Триадица

  София 1000
  ул. “Алабин” № 54
  факс: 029811791, 029872014,
  email: triaditza@mail.orbitel.bg”
  уеб сайт

  СО, район Красна поляна

  София 1330
  бул. “Освобождение” № 25
  тел: 029217217
  факс: 028284883,
  email: toa_krpoliana@mail.bg
  уеб сайт

  СО, район Илинден

  София 1345
  ул. “Билянини извори”, № 10, вх. Б
  тел: 024397360
  факс: 024397361,
  email: info@ilinden.bg
  уеб сайт

  СО, район Надежда

  София 1220
  ул. “Кирил Дрангов” № 55
  тел: 029361004
  факс: 028376465,
  email: info@so-nadejda.com
  уеб сайт

  СО, район Искър

  София 1592
  бул. “Кръстю Пастухов” № 18
  тел: 029791310, 029790711,
  факс: 028722062,
  уеб сайт

  СО, район Младост

  София 1712
  бул. “Свето Преображение” № 1
  тел: 029746230,
  факс: 028772038,
  email: so_mladost@mail.bg
  уеб сайт

  СО, район Студентски

  София 1700
  ж.к. “Студентски град”, бл. 5
  тел: 028683124,
  факс: 028686116,
  уеб сайт

  СО, район Витоша

  София 1618
  кв. Павлово, ул. “Слънце” № 2
  факс: 028562960,
  email: vitosha@sofia.bg
  уеб сайт

  СО, район Овча купел

  София 1618
  бул. “Цар Борис III” № 136 В
  тел: 029554462,
  факс: 029559568,
  email: sook@mail.bg
  уеб сайт

  СО, район Люлин

  София 1336
  бул. “Захари Стоянов” № 15
  тел: 029237284
  факс: 029250085
  уеб сайт

  СО, район Връбница

  София 1229
  бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б
  тел: 029357041
  факс: 029346661,
  email: info@vrabnitsa.bg
  уеб сайт

  СО, район Нови Искър

  гр. Нови Искър 1280
  ул. “Искърско дефиле” № 123
  тел: 029917230,029917278
  факс: 029917623,
  email: info@novi-iskar.bg
  уеб сайт

  СО, район Кремиковци

  кв. Ботунец 1870
  тел: 029945491,
  факс: 029945257,
  email: sokre@abv.bg
  уеб сайт

  СО, район Панчарево

  с. Панчарево 1137
  ул. “Самоковско шосе” № 230
  факс: 029921506,
  email: so_pancharevo@abv.bg
  уеб сайт

  СО, район Банкя

  гр. Банкя 1320
  ул. “Цар Симеон” № 1
  тел: 029977107, 029977212, 029977305, 029977029,
  факс: 029977163,
  email: bankya@bankya.bg
  уеб сайт

 • Партньори
  Гр. Пловдив – 4000

  Ул. “Хан Кубрат” № 8, ет.1
  Лице за контакт: Адв. Стоян Илиев
  Телефони: 032/63-58-66 ; 032/62-38-06
  Факс: 032/26-71-37
  GSM: 0898/43-43-13

  Гр. Варна – 9000

  Ул. “Самарско знаме” № 1А
  Лице за контакт: адв. Надка Игнатова
  Телефони:052/51-00-93
  GSM: 0898/72-81-56

  Гр. Бургас – 8000

  ул. “Шейново” № 24, ет. 3
  Лице за контакт: адв. Румяна Цветкова
  Телефони: 056/84-14-58
  GSM: 0888/33-81-55

  Гр. Смолян – 4700

  Ул. “Бул. България” №3, офис 118
  Лице за контакт: адв. Весела Пашалиева
  Телефони: 0301/6-57-74
  GSM: 0887/22-15-76

Свържете се с нас относно вашия случай